suvila-renoveerimine

Kuidas seaduslikult renoveerida suvilat või maakodu?

Suurem osa suvilaid ja maakodusid on vanad hooned, mis vajavad aja möödudes kõpitsemist ning praegu, mil ehitusmaterjal on hõlpsasti kättesaadav ning paljudel aegagi üle, leiab nii mõnigi pere end mõttelt, et miks mitte korrastada või lausa muuta mõni suvemaja elamiskõlblikuks majaks, kus aastaläbi elada. Ent suvila või maakodu renoveerimist tuleb planeerida ja teostada seaduspäraselt. Millal.

Kuidas tõsta enne 1995 aastat ehitatud hoone turuväärtust?

Viis kuidas me tarbime, töötame ja õpime on pidevas muutumises aga mida on meil oodata tulevikult ning kuidas see mõjutab meie harjumuspärast elamise viisi?  Viimase kümnendi jooksul on tarbimine aina enam liikunud online ja füüsilisest asukohast sõltumatute lahenduste suunas. Senimaani on uute tehnoloogiate kasutuselevõttu pidurdanud peamiselt meie endi harjumuste ja väärtushinnangute visa ümberkujunemine. Üldistatult võiks.

Kasutusluba tagab ohutuse ning vabaduse oma vara üle

Eestis on ligikaudu 730 000 eluruumi, millest umbes 30% moodustavad eramud. Kasutusluba on kohustuslik kõigile üle 20m2 hoonetele, mis on rajatud peale 14.06.1995, sest siis hakkas kehtima planeerimis- ja ehitusseadus. Kasutusluba on kehtiv kuni järgmise suurema renoveerimise või ümberehituseni. Enne 1995. aastat õiguslikul alusel ehitatud ehitist võib kasutada vastavalt ehitusprojektis kirjeldatud tingimustele. Neile hoonetele pole.

Kontrollimata küttekolle on tõsine ohuallikas.

Sügise tulekuga on ilmad jahenemas ja kodudes algamas kütteperiood. Hubastel õhtutel kamina ees raamatut lugeda on mõnus küll, kuid enne tasuks üle kontrollida küttekollete seisukord, et välistada võimalikud ohud, mis selle ilusa pildi taga võivad peituda. Levinumad puudused Küttekolle on rajatud omavoliliselt ja mitte pädeva isiku poolt. Vead kütmisel. Korstna kõrgus ei vasta normidele. Puudub.