Kasutusluba tagab ohutuse ning vabaduse oma vara üle

Eestis on ligikaudu 730 000 eluruumi, millest umbes 30% moodustavad eramud. Kasutusluba on kohustuslik kõigile üle 20m2 hoonetele, mis on rajatud peale 14.06.1995, sest siis hakkas kehtima planeerimis- ja ehitusseadus. Kasutusluba on kehtiv kuni järgmise suurema renoveerimise või ümberehituseni. Enne 1995. aastat õiguslikul alusel ehitatud ehitist võib kasutada vastavalt ehitusprojektis kirjeldatud tingimustele. Neile hoonetele pole.

Kontrollimata küttekolle on tõsine ohuallikas.

Sügise tulekuga on ilmad jahenemas ja kodudes algamas kütteperiood. Hubastel õhtutel kamina ees raamatut lugeda on mõnus küll, kuid enne tasuks üle kontrollida küttekollete seisukord, et välistada võimalikud ohud, mis selle ilusa pildi taga võivad peituda. Levinumad puudused Küttekolle on rajatud omavoliliselt ja mitte pädeva isiku poolt. Vead kütmisel. Korstna kõrgus ei vasta normidele. Puudub.