Millal on vaja hoone seadustada?

1. jaanuarist 2020 hakkas kehtima ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Sellest tulenevalt on kinnistuomanikel kohustus kanda ehitisregistrisse kõik hooned, mis on üle 20 m2 ehitisealuse pinnaga. Registrisse kandmata jäänud hoonete omanikke võib oodata rahatrahv.

Ehitisregistrisse hoonete kandmiseks on vaja esmalt kontrollida, kas tegemist on õiguslikul alusel püstitatud hoonetega, sellest oleneb edasine menetlusviis.
Hoonete olemasolu ehitisregistris on võimalik kontrollida registri kodulehelt: www.ehr.ee.

Enamasti on vaja seadustada hooneid, mis ei ole saanud KOVi poolt ehitusluba ehk on ehitatud ebaseaduslikult.

Aitame sinu kinnistul asuvad hooned ja rajatised seadustada. Võta meiega ühendust ja küsi rohkem infot.

Alusta seadustamist SIIT!

  Saates meile sõnumi nõustud meie privaatsuspoliitikaga.

  Hoone seadustamise sammud

  Olemasoleva olukorra kaardistamine ja hinnapakkumise koostamine (kliendile tasuta).

  Tegevuskava koostamine ja vajalike tööde teostamine.

  Ehitisregistris taotluse koostamine ja edastamine kohalikule omavalitsusele.

  Eduka menetluse järel väljastatakse kasutusluba ehk hoone saab seadustatud.

  MIKS ehitusload24?

  Tänaseks oleme edukalt seadustanud sadu hooneid.

  Hoone seadustamine võib olla keeruline ja aeganõudev protsess.

  Võtame kogu protsessijuhtimise enda kanda ja pakume sulle "võtmed kätte" lahendust.