Kas minu majal on kasutusluba olemas?

Oma maja kasutusloa olemasolu kontrollimiseks on kaks viisi – helistada kohaliku omavalitusesse ja uurida ehitusnõunikult hoone seisundi kohta või minna lehele www.ehr.ee ja sisestada kontrollimist vajava objekti aadress ning vajutada “Otsi”. Sisestada tuleb võimalikult täpne aadress.

Otsingu nimekirjas klikake enda hoone/rajatise ehitusregistri koodile ja seejärel avaneb kogu hoone kohta käiv info. Hoone seisund näitab ära, kas hoone on ehitamisel või kasutusel.

Märkus: kasutusel olev hoone ei tähenda alati, et kehtiv kasutusluba on olemas. Näiteks kui hoones on tehtud muudatusi mis ei kajastu ühelgi projektil või pole selle jaoks olnud eraldi ehitusluba või teatist siis tuleks need muudatused kanda registrisse.

Millal on kasutusluba vaja?

Kasutusluba on vaja kõigil hoonetel, mis on saanud ehitusloa peale 1995 aastat. Kasutusluba on kui tõend hoone vastavusest väljastatud ehitusloale. Kinnisvara soetamisel tasub kindlasti veenduda, kas kasutusluba on olemas ja tehtud muudatused on kajastatud registrites. Vajadusel pöörduge meie juurde konsultatsioonile.

Kaua võtab aega kasutusloa saamine?

Kasutusloa saamine sõltub paljuski objekti seisukorrast ja olemas olevatest dokumentidest. Enamasti on jäänud kasutusloa hankimine kolme- kuni kuuekuulise perioodi sisse. Kindlasti on mõistlik alustada hoone kasutusloa protsessi juba täna!

Millised muudatused on vaja seadustada?

Kui korteris või eramajas on muudetud mitte kandvate siseseinte paiknemist, ei ole see oluline muudatus ja ei vaja eraldi seadustamist. Kui aga ehitusloa saanud projektiga võrrelduna on muudetud hoone välispiirdeid, kandekonstruktsioone, küttesüsteemi osa, ventilatsiooni süsteemi osa, tuletõkketsoone või muid olulisi tehnilisi aspekte, tuleks alustada nende muudatuste kandmist registrisse. Täpsema info saamiseks palun võtta meiega ühendust!

Enne 1995 aastat ehitusloa alusel ehitatud hooneid, mis on valminud vastavalt ehitusloa saanud projetkile, ei pea eraldi kasutusluba taotlema. Juhul, kui on ehitatud projektis erinevalt, siis on vaja tehtud muudatused seadustada.

Oleme sulle selle töö juures abiks.

Ehitus-, kaeve- või kastutusloa taotlemine on inimese jaoks, kes ei ole sellega varem kokku puutunud, tülikas protsess.

Pane meie kogemus ja kontaktid enda jaoks tööle, ning õige pea on sul vajaminev luba lihtsa vaevaga käes.