Ragnar Pikkor

Tegevjuht | Müük

Anna Allikvee

Volitatud Arhitekt tase 7

Margus Meola

Projektijuht

Anna Markušhina

Projekteerija

Laura Meier

projekteerija | projektijuht

Vahur Kollom

Ehitusinsener tase 6

Birgit Pikkor

Ehitusregistri spetsialist

Meist natukene lähemalt

Ehitusload24 põhiliseks tegevusalaks on ehitus-, kasutus – ja kaevelubade taotlemine.  

Teostame kõik vajalikud toimingud loa väljastuseks: tegevuskava loomine, puuduvate dokumentide koostamine, ekspertiiside tellimine, suhtlemine omavalitsuste ja kommunikatsiooni valdajatega, vajadusel viime ehitise nõuetega vastavusse

Meie klientideks on enamasti eraisikud, ehitus- ning kinnisvara ettevõtted. Pakume oma teenust üle kogu Eesti.