Mis on ehitusluba?

Hoone või muu rajatise ehitamiseks on vaja taotleda ehitusluba, mille väljastab kohalik omavalitsus. Ilma ehitusloata ei ole ehitustegevuseks seadusliku alust.

Ehitusloa saamise aluseks on ehitusprojekt, mis tuleb esitada kohalikule omavalitusele.

Ehitusluba on vaja kõikidele planeeritavatele hoonetele, mis ületab 20 m2 ehitisealuse pinna ja on kuni 5 m kõrge.

Aitame sul vormistada kõik loa saamiseks vajaminevad dokumendid ning hoiame sind kogu menetlusprotsessiga kursis.

Alusta ehitusloa taotlemist siit

  Saates meile sõnumi nõustud meie privaatsuspoliitikaga.

  Ehitusloa saamise sammud

  Andmetega tutvumine, konsultatsioon ja hinnapakkumise koostamine (kliendile tasuta).

  Tegevuskava koostamine ja vajalike tööde teostamine.

  Ehitisregistris taotluse koostamine ja edastamine kohalikule omavalitsusele.

  Eduka menetluse järel väljastatakse ehitusluba.

  MIKS ehitusload24?

  Oleme kõik ehitusloa taotlused edukalt lõpuni viinud.

  Ehitusloa taotlemine iseseisvalt võib olla keeruline ja aeganõudev protsess.

  Võtame kogu protsessi juhtimise enda kanda ja pakume sulle "võtmed kätte" lahendust.