Kontrollimata küttekolle on tõsine ohuallikas.

Sügise tulekuga on ilmad jahenemas ja kodudes algamas kütteperiood. Hubastel õhtutel kamina ees raamatut lugeda on mõnus küll, kuid enne tasuks üle kontrollida küttekollete seisukord, et välistada võimalikud ohud, mis selle ilusa pildi taga võivad peituda.

Levinumad puudused

 • Küttekolle on rajatud omavoliliselt ja mitte pädeva isiku poolt.
 • Vead kütmisel.
 • Korstna kõrgus ei vasta normidele.
 • Puudub koldeesine põrandaplekk.
 • Lõõride ristkasutus, kus on mitu seadet ühendatud ühte lõõri – levinud probleem kortermajades.
 • Korstnad on kinnikaetud kipsplaadi või muu ehitusplaadiga.
 • Puudub kehtiv korstnapühkija akt.
 • Puuduvad lõõride puhastusavad.
 • Tahmalõõrid on puhastamata.
 • Puuduvad suitsu- ja vingugaasiandurid.

Kuidas vältida vigu?

Küttekolde ehitamine

Küttekollete ehitamisel ja parandamisel on oluline, et töö teostaksid pädevad pottsepad, kes annavad tööde lõppedes üle ka vajaliku dokumentatsiooni seadme paigalduse ja kasutuse kohta. Dokumentatsiooni puudumine on kõige levinum probleem kasutuslubade meneltuste käigus.

Pädeva pottsepa leiad siit:http://www.pottsepad.ee/liikmed/.

Kütmine

 • Ahju on soovitatav kütta kvaliteetse halupuuga. Võimalusel kasuta lehtpuid. Kui küttekoldesse visatakse halva kvaliteediga küttematerjale (okaspuu, pinnud jne) tuleb küttekeha tihedamini hooldada.
 • Paigalda küttekolde ette mittepõlevast materjalist põrandakate.
 • Küta mõõdukalt. Liigkütmine on hoonete süttimise üks levinumaid põhjuseid.
 • Külmade ilmadega küta ahju kaks kuni kolm korda päevas.
 • Ära sulge siibrit liiga vara.

Hooldus ja puhastamine

Küttesüsteemi on soovitatav hooldada/puhastada enne ja pärast igat kütteperioodi või vastavalt seadme kasutusjuhendile.

 • Eramajade puhul tuleb vähemalt iga 5 aasta jooksul kutsuda kohale kutseline korstnapühkija, kes kontrollib ja puhastab ära küttesüsteemi ning annab hooldustööde käigus omapoolse hinnangu kogu süsteemile.
 • Kortermajade puhul tuleb kutsuda kutseline korstnapühkija korralist ülevaatus teostama kord aastas.

Kehtiva korstnapühkijaakti olemasolu võib Päästeamet kontrollida. Akti puudumisel võidakse määrata rahaline trahv.

Leia enda piirkonnas sobiv korstnapühkija siit: https://www.korsten.ee/.

Vingu- ja suitsuandurid

Väga olulised abimehed, mis aitavad päästa kõige hullemast. Kindlasti kontrolli, kas seadmed on töökorras või vajavad patareid vahetamist.

Loe kuhu ja kuidas tuleb andurid paigaldada: https://kodutuleohutuks.ee/suitsuandur/suitsuanduri-paigaldamine/