Aitame sind kasutusloa taotlemisel.

Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse väljastatud tõend, mis kinnitab, et ehitis on vastavuses tänapäeva õigusaktidega ja on kasutuseks ohutu ning ehitatud vastavalt ehitusloal olevale projektile. Ilma kasutusloata ehitist võib oodata trahv!


Kasutusloa olemasolu on pangalaenu taotlemisel esmatähtis ning muudab hoonele kindlustuse saamise odavamaks ja lihtsamaks.


Kasutusloa taotlemisega kaasneb palju paberimajandust, mis on tihti peamiseks põhjuseks, miks meie poole pöörduda.

Alusta kasutusloa taotlemist siit!

Teenuse hind alates 350€

  Kas ehitusluba on olemas?

  Kas projekt on paberi või digikujul?

  Kas ehitustööd on lõpetatud ja töö on teostatud vastavalt ehitusprojektile?

  Kas hoone ehitusdokumendid on olemas - ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, pildid ja materjalide sertifikaadid?

  Palun märkida ära millised dokumendid on Teil olemas.  

  Kasutusloa saamise sammud.

  Andmetega tutvumine, konsultatsioon ja hinnapakkumise koostamine.

  Tegevuskava koostamine ja vajalike tööde teostamine.

  Ehitisregistris taotluse koostamine ja edastamine kohalikule omavalitsusele.

  Eduka menetluse järel väljastatakse kasutusluba!

  MIKS ehitusload24?

  Tänaseks oleme edukalt teostanud rohkem kui 140 kasutusluba.

  Kasutusloa taotlemine iseseisvalt on keeruline ja aeganõudev protsess.

  Võtame kogu protsessi juhtimise enda kanda ja pakume sulle "võtmed kätte" teenust.