Aitame sind Kaeveloa taotlemisel.

Kaeveluba annab õiguse teostada kaevetöid kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil, selleks loaga ettenähtud kohas ja tingimustel.

Kaevetöödeks loetakse pinnases tehtavaid töid, mis on sügavamal kui 30 cm maapinnast, või kui tööde tegemisel rikutakse tee- ja/või pinnakatet ning kui tööd on seotud tehnorajatiste ehitamise või parandamisega.

Kaeveluba ei ole vajalik füüsiliste või juriidiliste isikute kinnistutel, v.a juhul, kui tegemist on kinnistult väljuvate või kinnistule sisenevate avalikes huvides kasutavate tehnovõrkudega ühendatud tehnorajatiste püstitamise, hooldamise või remondiga.

Mida meie teenus sisaldab?

Teenuse hind alates 250€

Sellele lisanduvad muud teenused, mida on kaeveloa taotlemiseks vaja sisse osta (erinevad auditid või ekspertiisid).

Hinnapakkumise saamiseks saatke meile päring. 

Meie konsultant võtab paari päeva jooksul sinuga ühendust,  selgitab välja hetkeolukorra ja protseduurid, mis vajavad teostamist ning koostab hinnapakkumise. 

    Saates meile sõnumi nõustud meie privaatsuspoliitikaga.