Kadi Magi

Kasutusluba tagab ohutuse ning vabaduse oma vara üle

Eestis on ligikaudu 730 000 eluruumi, millest umbes 30% moodustavad eramud. Kasutusluba on kohustuslik kõigile üle 20m2 hoonetele, mis on rajatud peale 14.06.1995, sest siis hakkas kehtima planeerimis- ja ehitusseadus. Kasutusluba on kehtiv kuni järgmise suurema renoveerimise või ümberehituseni. Enne 1995. aastat õiguslikul alusel ehitatud ehitist võib kasutada vastavalt ehitusprojektis kirjeldatud tingimustele. Neile hoonetele pole.